G-0C0J2R97EV

Chief Happiness Onderwijs

Mijn naam is Susan Rijpkema. Onderwijsprofessional, Werkgelukdeskundige en Werving & Selectie specialist. Met deze 3 expertises help ik organisaties graag als Chief Happiness Onderwijs! 

Hoe? Door te helpen met het verbeteren van de bestaande employee journeys, door coaching of door tijdelijk mee te reizen met jouw organisatie.

Ruim 25 jaar geleden begon ik als leerkracht in het Montessorionderwijs. Met een Master tot Gedragsspecialist werkte ik met veel plezier als remedial teacher. Een paar jaar later, met mijn diploma tot Schoolleider op zak, maakte ik in 2017 de overstap naar de detacherings- en recruitment branche. Ik werd manager van een sales- en recruitment team en bemiddelde voor personeel en organisaties in de onderwijs-, jeugdzorg en kinderopvangbranche.  Bij uiteenlopende organisaties voerde ik gesprekken met als thema’s personeel, formatie, kwaliteit en ontwikkeling. Intern was ik verantwoordelijk voor het strategisch beleid, het onboardingproces en voor diverse coachingstrajecten.

Bij het creëren van een fijne organisatiecultuur zie ik veel overeenkomsten in de visie van Maria Montessori.  Zij was haar tijd ver vooruit met haar ideeën over de basis voor ontwikkeling en groei:

Werkgelukdeskundige, (interim)management en onderwijsprofessional.


Meer werkgeluk zorgt voor betere resultaten en plezier bij leerlingen.

Montessori voor een Happy culture

 • Heldere structuur & verwachtingen
 • Aandacht voor ieder individu.
 • Overzichtelijk ingerichte werkplekken
 • Eigen verantwoordelijkheid
 • Heldere communicatie
 • Homogene groepen
 • Vrijheid in gebondenheid
 • Eigenheid & ruimte voor talent
 • Preventief in plaats van reactief
 • Intrinsieke motivatie
 • Veiligheid & vertrouwen.
 • Rijke, mooie leeromgeving

Lerarentekort en werkgeluk

Uit eigen ervaring weet ik hoe hoog de werkdruk kan zijn in het onderwijs. In de afgelopen jaren heb ik een kijkje in veel keukens mogen nemen bij uiteenlopende scholen, organisaties en besturen door heel Nederland. Ik zag veel leerkrachten, IB-ers en schoolleiders die veel en hard werken en bij wie ik niet altijd even veel werkgeluk zag. Het huidige lerarentekort maakt het nog pittiger voor de zittende teams om alle ballen in de lucht te houden. 

De opleiding tot Werkgelukdeskundige was redelijk gericht op het bedrijfsleven, maar ik ben zeer gedreven om juist in de onderwijsbranche verschil te maken, door zowel teams als individuele (startende) en ook ervaren leerkrachten te helpen om hun werkplezier en werkgeluk te vergroten. Vanuit de gedachte:

"Less is more!"

Diensten

Cindy, Strategisch Projectmanager: 
"Susan is in staat om analyses te maken van de gegevens die beschikbaar zijn en stelt haar strategie op naar aanleiding van deze analyse. Susan is iemand die planmatig kan werken en alles geeft om haar doelen te behalen, zonder het contact met haar medemens te verliezen."

Ruud, Onderwijsadviseur O&A: “Susan is sociaal en empathisch. Ze kan de grote lijnen zien, prioriteiten stellen, tot de kern doordringen en de vinger op de zere plek leggen."

"
Reinier, directeur VSO Spaarnesant: “Ik heb Susan ervaren als een collega met een goed overstijgend inzicht in wat het hedendaagse onderwijs van ons vraagt."