G-0C0J2R97EV

                      HEJ!

Welkom op de website van Happy Employee Journey


Binden, boeien en bloeien!

Goed timemanagement voor een betere werk - privé balans!

Voor het creëren van een optimale klantbeleving en voor het behalen van het beste resultaat bij leerlingen en studenten, heb je betrokken, ethousiaste en gemotiveerde medewerkers nodig. Alle reden voor organisaties om te investeren in de optimale medewerkersreis, zodat mensen met plezier bij jouw organisatie willen komen en blijven werken. 

De visie van HEJ

De huidige maatschappij vraagt steeds meer om het anders inrichten van het personeelsbeleid. Meer vanuit preventie van verzuim, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en werkgeluk. Binden en boeien van personeel en doorgroei-, en ontwikklingsmogelijkheden vragen om inzicht en goed strategisch personeelsbeleid.

De missie van HEJ

Met een goed doordachte medewerkersreis kun je een aantrekkelijkere werkgever zijn voor (nieuw) personeel en maak je van oud-medewerkers de beste ambassadeurs. HEJ helpt om werkdruk te verminderen en werkgeluk te vergroten. Om verzuim en verloop terug te dringen en om mensen die al werkzaam zijn te behouden. Zo kun je samen groeien! 

Een paar termen uitgelegd

 • Employee experience en de employee journey

"De employee experience is de optelsom van alle ervaringen die een medewerker heeft met een organisatie. Van voordat hij bij de organisatie in dienst treedt tot na zijn vertrek. Met de employee journey breng je al deze ervaringen, of contact momenten, tussen een medewerker en de organisatie in kaart."

 • Employer branding

"Het creëren van een authentiek, onderscheidend en aansprekend imago in de mindset van potentiële talenten en in de mindset van medewerkers die al werkzaam zijn bij de organisatie, met als doel: de juiste talenten aantrekken, binden, boeien en behouden."

 • Employee Value Proposition (EVP)

"De oprechte, onderscheidende en eenduidige belofte van een organisatie aan de toekomstige medewerkers en aan medewerkers die al werkzaam zijn bij een organisatie. De EVP is gebaseerd op de drijfveren van de (wervings) doelgroepen, hoe de organisatie zich onderscheidt van haar belangrijkste concurrenten en de identiteit van de organisatie." 

(Bron: Proof "De employee journey")

De 3 fases van de employee journey

Fase 1 Instroom

 • Identiteit en Imago (Employer Branding & EVP)
 • Werven & solliciteren (Recruitment)
 • voorbereidingen eerste dag (Preboarden)

Fase 2 Doorstoom

 • Inwerken (onboarden) 
 • Begeleiding
 • Doorgroei & ontwikkeling
 • Betrokkenheid & waardering
 • Cultuur & leiderschap
Fase 3 Uitstroom

 • Afscheid nemen
 • AmbassadeurContact houden
 • Verzuim/ ziekte/ verloop

Wat levert het op? 

Resultaat voor de organisatie

 • 43 % meer productiviteit
 • 40 % lager ziekteverzuim
 • 22 % hogere klanttevredenheid
 • 40 % minder personeelsverloop
 • 30 % minder burnout
 • Hogere productiviteit & creativiteit
 • Betere samenwerking & meer motivatie
 • Bij de organisatie passend nieuw personeel

Voor organisaties

(Bron: Gallup, Forbes, Hay Group, HBR)

Resultaat voor de medewerker

 • Meer werkgeluk & werkplezier
 • Bevlogenheid & verbinding
 • Gevoel van zingeving
 • Betere werk- prive balans
 • Betere klant,- leerling en studentrelaties
 • Succeservaringen
 • Waardering & voldoening
 • Betere gezondheid

Voor medewerkers

Ook het werkgeluk binnen jouw organisatie vergroten?