Happy Coaching & begeleiding

Talenten en dynamiek

De rode draad in mijn loopbaan is mijn interesse in (talent)ontwikkeling, groepsdynamiek en het creëren van een prettige cultuur als basis  voor rendement. Om betrokkenheid en bevolgenheid te vergroten is een sterke strategische personeelsplanning en inzicht in teamdynamiek cruciaal. 

 • Hoe is de samenstelling van je (huidige) team? 
 • Wordt ieders talent optimaal benut?
 • Wat betekent dit voor de werving van nieuw personeel?

Coaching

Middels coaching help ik teams en medewerkers om de dynamiek en de cultuur te verbeteren en om meer inzicht te krijgen in de factoren waar ze zelf invloed op hebben. 

 •  Aan welke knoppen kun je draaien voor meer werkgeluk?
 • Wat kun je doen voor een betere werk-privé balans? 
 • Hoe zet je beter time-management in voor minder werkdruk? 

Samen gaan we op zoek naar de factoren waar je invloed op hebt en naar welke gedrags- en omgevingsveranderingen je meer werkgeluk op kunnen leveren. Doelgericht en met kleine stapjes. 

PersonalityDrives

Elk coachingstraject start ik met een rapportage van PersonalityDrives. Deze meting biedt een helder inzicht en is een fijn startpunt om je bewust te worden van je sterke en je ontwikkelpunten. 

Voor wie? 

Voor medewerkers

Bewustwording van je sterke kanten, je talenten en je valkuilen. Waar heb je invloed op? Wat zijn energiegevers en energievreters? Wat zijn jouw drijfveren, je overtuigingen en wat is je motivatie? De werkdruk, het verloop en verzuim is hoog. Tijd om anders te organiseren en regie te nemen op je eigen tijd en je werkgeluk.

Voor leidinggevenden

Er is steeds meer behoefte aan coachend leidinggeven. Leren om vanuit vertrouwen en waardering te verbinden en meer vertrouwen en autonomie te geven.

Voor organisaties

Anders organiseren, structureren, processen en procedures anders vormgeven en optimaliseren.

Herken jij een aantal van deze energievreters?

 • Veel vergaderingen
 • Veel extra activiteiten
 • Hoge administratie & registratielast
 • (Te)veel speciale leer- en ontwikkelingsvraagstukken
 • Continu “aan” staan
 • Het gevoel nooit klaar te zijn
 • Weinig pauze- & oplaad momenten
 • Veel ad hoc op een dag
 • Geen tijd voor de eigen professionalisering
 • Een rommelige werkomgeving
 • Te weinig tijd om te organiseren & structureren
 • Volle agenda
 • Veel vernieuwingen
Hoe kunnen leraren efficiënter werken en draagt een beter timemanagement bij aan minder verloop en verzuim?

Tijd om even stil te staan en er van een afstand naar te kijken. Wat kan er anders?


Vera, leerkracht Stichting Staij : "Susan is een gedreven coach die het beste uit iemand wil halen. Zij heeft mij advies en tools gegeven wat betreft balans tussen werk en studie.”
Rob, docent ROC Horizon College:¨Bij het begeleiden van een groep kenmerkt Susan zich door met warmte haar theoretische kennis in te zetten om een veilig klimaat te creëren.”

Ook het werkgeluk binnen jouw organisatie vergroten?