De scan

De scan bestaat uit 2 onderdelen. 

De Big Five persoonlijkheidscan

De Big Five persoonlijkheidskenmerken zijn tussen 1970 en 1985 uitgebreid onderzocht door meerdere onderzoekers (o.a. Costa & McCrae en Norman & Goldberg). Ze kwamen onafhankelijk van elkaar op dezelfde vijf menselijke persoonlijkheidstrekken, onafhankelijk van taal of cultuur. Het Big Five-persoonlijkheidsmodel is het meest geaccepteerde en meest gehanteerde persoonlijkheidsmodel ter wereld. Het meet vijf onafhankelijke persoonlijkheidseigenschappen:

  • Emotionele stabiliteit Wat doe je in stressvolle situaties?
  • Extraversie - Is jouw energie naar buiten of naar binnen gericht?
  • Openheid - Sta je open voor veranderingen en voor nieuwe dingen
  • Aanpassen - Ben je gericht op het belang van de ander of dat van jezelf
  • Zorgvuldig - Ben je georganiseerd en doelgericht
Hier moet een afbeelding


De Big Five persoonlijkheidsscan brengt in kaart of je energie naar buiten of naar binnen gericht is. De mate waarin je openstaat voor veranderingen en voor nieuwe dingen. Wat doe je in stressvolle situaties? Ben je meer gericht op het belang van de ander of op dat van jezelf? Ten slotte meet het hoe georganiseerd en doelgericht je bent.

De Drijfverenscan

De drijfverenscan is gebaseerd op het waardensysteem van professor Clare W. Graves. Deze hoogleraar psychologie leefde van 1914 tot 1986 en heeft na jarenlang wetenschappelijk onderzoek een systeem bedacht dat een verhelderende verklaring geeft van het gedrag van mensen. Dit systeem is door Beck en Cowan verder ontwikkeld tot een methodiek waarbij de drijfveren van mensen in kaart worden gebracht (Spiral Dynamics). Dit systeem en de theorie van Graves bieden ons zeven verschillende drijfveren, elk met een eigen kleur. Deze zeven drijfveren geven een verklaring van menselijk gedrag in verschillende omstandigheden.Hier moet een afbeelding